Evakuatsiooni eest vastutava isiku e-koolitusele registreerimine