Tuletõrje veevõtukohtade projekteerimine, hooldamine ja ehitamine

TULETÕRJE VEEVÕTUKOHTADE PROJEKTEERIMINE, HOOLDAMINE JA EHITAMINE

Tehtud tööd:

1. 2019, AS Jalax 80m3 tuletõrjeveemahuti “võtmed kätte” lahendus projekteerimisest kasutusloani.

2. RMK Karula külastuskeskuse tuletõrje veevarustuse projekteerimine

Igal ehitisel peab olema tulekahju kustutamiseks vajalik veevarustus.

Tuletõrje veevõtukoht on aastaringselt kasutatav tuletõrjehüdrant või muu rajatis veemahuti, loodusliku või tehisveekogu juures, mille kaudu saab auto- või mootorpumpade abil kustutusvett.

Tuleohutuse seaduse kohaselt peab tuletõrje veevõtukohale olema tagatud:

aastaringne juurdepääs ning kasutamise valmidus;
tulekahju kustutamiseks vajalik veekogus või vooluhulk;
tähistatus vastavalt tehnilisele normile või õigusaktile.
Amortiseerunud tuletõrje veevõtukoht on ohuks nii seda uudistama minejatele kui ka tervele kogukonnale, ettevõttele, kes heas usus arvab, et vajalik kustutusvesi on käepärast võtta.

Enamlevinud probleemideks on:

  1. päästeautoga ei saa vett kätte;
  2. reservuaar ei ole veekindel;
  3. vesi on roiskunud;
  4. veevõtukoht on märgistamata.

Uuri, kas Sinu veevõtukoht vastab kehtivatele nõuetele.