Tuleohutusteenused ja tooted

TULEOHUTUSTEENUSED- JA TOOTED

TULEOHUTUSHALDUS

Tuleohutushaldus on lühidalt tegevuste kogum, millega tagatakse hoones igapäevane tuleohutus.

Teie valite soovitud teenused, näiteks tulekustutite kontroll, tuletõkkeuste vaatlus, evakuatsiooniõppus ja suitsuluukide hooldus ning meie spetsialistid korraldavad teostuse õigeaegselt ja kvaliteetselt.


TULEKUSTUTITE JA TULETÕRJE SISEVESIKUTE KONTROLL JA HOOLDUS

Kui tulekustutit hoitakse kohas, kus talle mõjuvad niiskus, vibratsioon või temperatuurikõikumised ning tootja ei ole selle kontrollimise sagedust ette näinud, siis kontrollitakse tulekustutit üks kord aastas.

Voolikusüsteemi ja selle veeandmisvõime tõhusust kontrollitakse, kui vaatluse tulemused seda nõuavad, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.


TULETÕRJE VEEVÕTUKOHTADE PROJEKTEERIMINE, HOOLDAMINE JA EHITAMINE

Amortiseerunud tuletõrje veevõtukoht on ohuks nii seda uudistama minejatele kui ka tervele kogukonnale, ettevõttele, kes heas usus arvab, et vajalik kustutusvesi on käepärast võtta


TULETÕKKESEKTSIOONIDE KONTROLL

Kas teadsid, et ehitise kasutajate turvalisusese tagamiseks, peab selle omanik olema veendunud tuletõkkesektsioonide terviklikkuses ehk teostama tuletõkkesektsioonide kontrolli. Kontroll hõlmab tuletõkkeuksi, kommunikatsioonide avatäiteid, tuletõkkevärvi korrasolekut, tuletõkkeklappide toimivust, tuletõkkekonstruktsioonide terviklikkust jpm.


PROJEKTIJUHTIMINE JA KONSULTATSIOONID

Kas teadsid, et ATS keskseadme ja tulekahju häirekella vaheline kaabel peab olema tulekindel või et serveriruumidesse on mõistlikuim valik CO2 kustuti?

Osutame projektijuhtimisteenust tuleohutuspaigaldiste planeerimise, hankimise, ehitamise ja käidu korraldamisel. Soovime teile pakkuda projekteerimisest käidu korraldamiseni läbimõeldud mõistlikke ning parima hinnaga lahendusi.


KONSULTATSIOONID

22.mail toimunud Turvakonverentsil tunnustas Eesti Turvaettevõtete Liit (ETEL) tiitliga Tunnustatud Turvalahendus 2013 – Eesti Energia Õlitööstus AS õlitehase automaatset kõrgtehnoloogilise fiiberoptilise temperatuurikaabliga tulekahju avastus- ja kustutussüsteemi turvalahendust.

Safest spetsialistid olid selle projekti tuleohutusosa Tellija poolseteks esindajateks.

Soovid kustutussüsteemi, signalisatsioonisüsteemi, vajad abi kindlustusfirmade/ Päästeametiga suhtlemisel või tahad lihtsalt oma objekti tuleohutuse osas konsulteerida?


POTTSEPATÖÖD JA AHJA MOODULAHJUD

Oleme Ahja Moodulahjude esindajad ning pakume ka paigaldusteenust. Teostame pottsepatöid nii Eestis kui ka välisriikides. Tutvu kogu Ahja Moodulahjude valikuga e-poes.