Tuletõkkesektsioonide kontroll

TULETÕKKESEKTSIOONIDE KONTROLL

Kas teadsid, et ehitise kasutajate turvalisusese tagamiseks, peab selle omanik olema veendunud tuletõkkesektsioonide terviklikkuses ehk teostama tuletõkkesektsioonide kontrolli. Kontroll hõlmab tuletõkkeuksi, kommunikatsioonide avatäiteid, tuletõkkevärvi korrasolekut, tuletõkkeklappide toimivust, tuletõkkekonstruktsioonide terviklikkust jpm.

Kes võib tuletõkkesektsioone kontrollida?

Tuletõkkesektsioone võid kontrollida ise, kui suudad inspektorile tõestada, et oled piisavalt pädev seda tegema. Arvestama pead ka sellega, et kontroll-aktile allkirja pannes võtad ühtlasi kogu vastutuse võimalike tagajärgede eest.

Kui valid teenuseosutajat!

Kui tellite tuletõkkesektsioonide kontrolli väljast, näiteks mõnelt ettevõttelt, siis veenduge, et teenust osutav ettevõtte on piisavalt pädev teenust osutama. Isegi paljud tuleohutusteenuseid osutavad firmad ei ole tegelikult korrektset kontrolli suutelised läbi viima- neil lihtsalt puuduvad kogemused, mis tulevad aastatepikkuse paigaldustöö käigus omandatud teadmiste pinnalt.

Kuidas ja kui tihti tuletõkkesektsioone kontrollida?

Tuletõkkesektsioonide kontrolli sisu ja sagedus sõltub läbiviikude/ avatäidete kasutus- ja hooldusjuhistest ning asjakohastest standarditest.

Mida teha kui avastad puuduse?

Puuduseks võib olla murenenud tuletõkkesegu, katkine tuletõkkeuks, valesti tihendatud avatäide jne.

Kõige kindlam variant on kutsuda kohale meie spetsialist, kes hindab olukorda, kõrvaldab puuduse korrektselt ja väljastab tööde kohta nõuetekohase akti.

Mis on tuletõkkesektsioon?

Hoone jaotatakse tuletõkkesektsioonideks selliselt, et tulekahju ühes tuletõkkesektsioonis põhjustaks võimalikult vähe ohtu hoonele, inimestele, varale või keskkonnale ning kahju piirduks selle tuletõkkesektsiooniga, milles tulekahju alguse sai.

Tuletõkkesektsioon võib koosneda seintest, põrandatest, lagedest, sealhulgas vahelagedest, katuslagedest, ripplagedest, ustest, akendest, tuletõkkeklappidest, läbiviigu avatäidetest ja teistest ehitise osadest.

Ehitise või selle osa kasutamisotstarbest lähtuvalt kuuluvad omaette tuletõkkesektsiooni:

 1. elektrijaotla ruumid;
 2. liftišaht ja -masinaruumid, välja arvatud automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga varustatud tulekindlas trepikojas asuvad liftišahtid ja -masinaruumid;
 3. evakuatsioonitrepikojad;
 4. laoruumid, kui ruumisisene põlemiskoormus on rohkem kui 600 MJ/m2 kohta, välja arvatud laoruumid, mille pindala on alla 10 m2;
 5. katlaruumid, kusjuures katlaruumis asuvate kütteseadmete koguvõimsus on üle 25 kW;
 6. garaažid;
 7. saunad, välja arvatud elu- või majutusruumis asuvad saunad;
 8. majutusruumid, kus asuvad saunad;
 9. korterid;
 10. arhiiviruumid, mille pindala on üle 10 m2;
 11. ehitises paiknevad keskventilatsiooniseadmed, ventilatsioonikambrid ja ventilatsioonikanalid, välja arvatud üht tuletõkkesektsiooni teenindav ventilatsiooniseade;
 12. automaatsete tulekustutussüsteemide keskused ja tulekustutusvahendite tugipunktid.

Tuletõkketööd