Tulekustutite ja tuletõrje sisevesikute kontroll ja hooldus

TULEKUSTUTITE JA TULETÕRJE SISEVESIKUTE KONTROLL JA HOOLDUS

Kui tulekustutit hoitakse kohas, kus talle mõjuvad niiskus, vibratsioon või temperatuurikõikumised ning tootja ei ole selle kontrollimise sagedust ette näinud, siis kontrollitakse tulekustutit üks kord aastas.

Üks kord kahe aasta jooksul aga siis kui kustutit hoitakse kuivas ja ühtlase temperatuuriga kohas.

Voolikusüsteemi ja selle veeandmisvõime tõhusust kontrollitakse, kui vaatluse tulemused seda nõuavad, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.

Küsi oma objekti paigaldiste kontrolli ja hoolduse hinnapakkumist. Ole hea ja lisa kontaktivormi ka kustutite/ voolikusüsteemi asukoht ja kogus.

Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule

§ 9. Tulekustuti vaatlus
(1) Omanik vaatab üks kord kvartalis üle tulekustutite seisukorra

LAE ENDALE ALLA TULEKUSTUTITE VAATLUSE PÄEVIK