Tuleohutuskontroll

Safesti spetsialistid viivad läbi Sinu kodu või töökoha tuleohutuskontrolli!

Tuleohutuskontrolli käigus kontrollime, kas Sinu kodu, korterelamu või töökoht vastab kehtivatele tuleohutusnõuetele. Ülevaatus võib koosneda dokumentatsiooni auditist või koguni konstruktsioonide avamisest sond-kaamerauuringuteni.

Kontrolli kohta väljastame akti, mille põhjal saab koostada puuduste likvideerimise plaani. Kuna teenus on vabatahtlik, ei esitata akti Päästeametile!

Kontrolli viivad läbi Safesti spetsialistid, kes omavad vastavat kutsetunnistust ja pikaajalist kogemust.

Teenus on tunnihinna põhine, küsi pakkumist!

Tellisime oma korterelamule tuleohutusauditi, kus oli välja toodud rohkelt erinevaid ehituslikke puudusi. Kahjuks oli sadu eurosid maksnud audit väga üldsõnaline ja selles puudusid ettepanekud võimalikele lahendustele. Õnneks leidsime Safesti spetsialistid, kes viisid läbi täiendavad kaamerauuringud, pakkusid välja võimalikud lahendused ja kompensatsioonimeetmed ning likvideerisid puudused väga mõistliku hinnaga! Tänaseks on käes ka kasutusluba, Aitäh!

Korteriühistu esinaine Reet