Riskianalüüs

Töökeskkonna riskianalüüs

Pakume töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimist, ohutusjuhendite koostamist, uuendamist ning ohutusvideoid – ohutusjuhend video kujul.

Samuti töökeskkonna mõõdistusi ja konsultatsiooni töökeskkonna teemal.

Töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemi oluline osa on ettevõtte võime kontrollida töökeskkonnaga seonduvaid riske. Selleks peab ettevõte sisse seadma ja hoidma toimivana riskide tuvastamis-, hindamis- ja maandamismeetme elluviimiseks sobiliku protsessi. Ehk ettevõtte omaniku ja/või juhina peate mõtlema sellele, mis võib teie töötajatele kahju tekitada, ja otsustama, milliseid meetmeid te rakendate, et tagada ohutus ja säästa töötajate tervist. Sellist tegevust tuntakse riskianalüüsina ja selle läbiviimist nõutakse kõigilt ettevõtetelt ja organisatsioonidelt.

Tööandja on kohustatud läbi viima ja ajakohastama töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid – mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid ning hinnatakse riske töötajate tervisele ja ohutusele, arvestades seejuures töötajate ealisi ja soolisi iseärasusi ja eririske rasedatele ja rinnaga väikelast toitvatele töötajatele ning alaealistele ja puudega töötajatele.
Kõik ettevõtte töötajad peavad olema teadlikud nende tööga seotud riskidest ning ohutuse ja tervise kaitseks rakendatud abinõudest.

Riskianalüüs ei tähenda suures koguses paberimajandust, vaid pigem töökohtadega seotud riskide ohjamise meetmete kindlaks tegemist.

Tööandjana olete tõenäoliselt juba alateadlikult oma töötajate kaitsmiseks samme astunud, kuid riskianalüüs aitab teil riskide juhtimine integreerida ettevõtte juhtimisprotsessidesse ning saada regulaarselt ülevaadet, kas kõik olulised riskid on maandatud.

Riskianalüüsi pakkumise saamiseks palun võtke meiega ühendust!