Kortermajade uksed peavad olema tähistatud

Kortermajade uksed peavad olema tähistatud

Päästeamet teavitab, et alates 01.03.2021 jõustus siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ muudatus § 51 lg 4, kus nii alles ehitatavatele kui ka olemasolevatele kortermajadele kehtib nõue, et kortermajas peavad olema välisuksed, vaheuksed ja korteriuksed numbritega tähistatud. Samuti peavad büroohoonetes ja kortermajades olema tähistatud korrused alates kolmandast.

Vastav nõue on tingitud eelkõige vajadusest tagada operatiivteenistustele kiire reageerimine elanike/kodanike elu, tervise ja vara kaitseks ajakriitilistes situatsioonides. Teisisõnu, et näiteks korteritulekaju korral oleks naabritel võimalik kiiresti välja selgitada probleemne korter, edastada info Häirekeskusele ja seeläbi päästjad, kiirabi, politsei suudaksid ilma aega kaotamata jõuda abivajajani.

Tänane probleem on see, et pigem vanemates korterelamutes ei ole koridoride vaheustel ja korteritel numbreid või numbrivahemikke uste peal või nende kõrval.

Numbrite suurusele, kujule või asukohale nõudeid esitatud ei ole. Oluline on see, et kogu teekond välisuksest korteriukseni oleks tähistatud numbritega üheselt arusaadaval moel. Sama kehtib korrusenumbrite kohta.

Palume edaspidiselt pöörata antud muudatusele korteriomanike ja korteriühistute tähelepanu ning jälgida seda ehitusprojektide kavandamisel või kooskõlastamisel.

Päästeamet omalt poolt teavitab veel ka teisi operatiivteenistusi, koostööpartnereid, kohalikke omavalitsusi ja teeb vastava teavituse läbi meedia.

Määrus on leitav: https://www.riigiteataja.ee/akt/123022021013