Meie kliendid: Elron

Meie kliendid: Elron

1. Kuidas Elron meieni jõudis?

Parim reklaam on hästi tehtud töö ja rahulolev klient. Enne Elroniga kohtumist oli meie portfoolios ligi 100 erinevat tule- ja tööohutusalast õppevideot ning mitmele suurkliendile ehitatud e-õppe platvormi. Tehtud tööde ning mõistliku- ja läbipaistva hinnapoliitika tõttu jõudsime koostöö osas kiiresti kokkuleppele.

2. Mida nad täpselt soovisid?

Elroni soov oli lihtne – ohutusjuhendamine ei tohi olla allkirjade kogumisaktsioon, vaid läbimõeldud ja süsteemselt edastatav/peegeldatav töökeskkonnas varitsevate ohtude ennetamine oma naha päästmiseks.

Meie kontseptsioon on Eestis ja Euroopas unikaalne. Kuna ettevõtetel on probleem, et kuidas enda ohutusjuhendid töötajatele lihtsasti arusaadavaks teha, siis tulimegi appi koos oma produktsioonitiimiga.

3. Milline nägi protsess välja? Millised olid esimesed sammud?

Kogu töö algas olemasolevate ohutusjuhendite toimetamisest. Võtsime ette kõik ohutusjuhendid ning võtsime nendest välja üld- ja ühisosa, mille tulemuseks sai 13-minutipikkune õppefilm. Seejärel tootsime ohutusjuhendite allesjäänud osadest lühemad õppevideod.

4. Kui kaua kogu projekt aega võttis?

Elroni projekt võttis aega 3 kuud alates lepingu sõlmimisest.

Üldjuhul sõltub projekti pikkus sellest, kui palju klient meiega kaasa töötab, mida tal täpsemalt on vaja. Hästi oluline on koostöö – head asjad valmivad käsikäes.

Millised riskid ja ohud teie töökeskkonnas valitsevad – meie oskame oma kogemuste põhjal eeldada, kuid teie olete enda valdkonna spetsialistid.

5. Filmimistel tavaliselt asju juhtub. Kas ka seekord?

Taavi Teets: “Ma murdsin vahetult enne võtteid ära käeluu. Sain ühtlasi ka rolli õppevideos, kus ma mängisin tööõnnetuse läbi elanud kannatanut.”

6. Miks selliste videote tegemine on kasulik?

Üks suur väärtus, mida nende videotega kätte saab, on see et töötajad lähevad süvitsi ohutussisuga ja leiavad asju, mis ei vasta tegelikkusele (just stsenaariumite koostamise käigus).