24-tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe

24-tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe

Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe kahe kuu jooksul alates valimisest.

Töökeskkonnaspetsialist peab olema töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas pädev isik enne töökeskkonnaspetsialistiks määramist ja seaduse (sh määruste) alusel pole kohustust läbida väljaõpet ja/ või täiendusõpet.

Uues määruses (Tervise- ja tööministri 22. novembri 2018. a määrusele nr. 50 ‘’Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses’’ ) on kirjas, et koolitus peab olema täiskasvanute koolituse seaduse nõuetele vastav ja 24 AK H kohustuslikud teemad (mille alusel töötervishoidjaohutus.ee 2019 materjal koostatud on).

Õppekava, vastavalt seadusele:

Väljaõpe koos eksamiga kestab 24 akadeemilist tundi. Igal ajal on õppijal õigus koolitus pooleli jätta ning jätkata endale sobival ajal.

Paralleelselt saab kontrollida oma ettevõttes olemasolevat riskianalüüsi või luua täiesti uus.

Koolituse viis:

Alusta testi tegemist – õpi – soorita testid – saa sertifikaat.

Peale koolituse edukat sooritamist saadetakse e-maili aadressile sertifikaat, vajadusel saadetakse ka tavapostiga.

KOOLITUSEL KÄSITLETAVAD TEEMAD

Töötervishoiust ja tööohutusest üldiselt

 • Mõisted.
 • Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riiklikul tasandil ja ettevõtte tasandil, sh vajalik dokumentatsioon.
 • Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused.
 • Oluliste õigusaktide tutvustus.
 • Oluliste infoallikate tutvustus.

Tööõnnetus ja kutsehaigused

 • Statistika.
 • Tööõnnetusest ja kutsehaigusest teatamine, uurimine ja dokumenteerimine.

Ohutegurid töökeskkonnas

 • Füüsikalised ohutegurid.
 • Bioloogilised ohutegurid.
 • Keemilised ohutegurid.
 • Füsioloogilised ohutegurid.
 • Psühholoogilised ohutegurid.

Riskianalüüs, tegevuskava ja sisekontroll

 • Riskianalüüsi koostamine.
 • Tegevuskava koostamine.
 • Sisekontrolli vajadus ja läbiviimine.

Töötajate tervisekontroll

 • Tervisekontrolli suunamine, läbiviimine ja dokumenteerimine.