Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

Ettevõtte tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

Õppekava: Tuleohutuse eest vastutava isiku väljaõpe

Sihtgrupp: Ettevõttes tuleohutust korraldav või selle eest vastutav isik. Tuleohutuse eest vastutav isik, asutuse/ ettevõtte juht, töökeskkonna- ja töötervishoiu spetsialist, tootmisjuht, haldusjuht.

Maht: Väljaõpe 8h

Meetod: Kontaktõpe, kaasuste lahendamine, test

Õppematerjal: Näidis- ja videomaterjal

Teemad:

 1. ÜLEVAADE TULEOHUTUSALASEST ÕIGUSAKTIDEST JA STANDARDITEST
  • Õigusaktid
  • Standardid
  • Tuleohutusalane vastutus
  • Haldusmenetlus
 2. TULEKAHJUDE RISKIDE HINDAMINE JA ENNETAMINE
  • Võimalike tulekahjuallikate tuvastamine
  • Töötajate koolitamine/ koolitusvajadus
  • Koostöö järelevalveasutustega
 3. EHITUSLIK TULEOHUTUS JA TULEOHUTUSPAIGALDISED
  • Nõuded ehitusprojekti tuleohutusosale
  • Tuleohutuspaigaldiste valik
  • Hooldus ja kontoll
  • Mida tähele panna hoolduspartneri valikul ja kuidas teostada tema üle järelevalvet
 4. TULEOHUTUSALNE DOKUMENTATSIOON
  • Ülevaade dokumentatsioonist, mis peaks olema igal objektil
  • Enesekontrolli tuleohutusaruande kasutamine tuleohutusalase dokumentatsiooni haldamisel
  • Paigaldiste hoolduse/ vaatlusega seotud dokumendid
  • Muud vajalikud dokumendid
 5. TEGUTSEMINE TULEKAHJU JA EVAKUATSIOONI KORRAL
  • Kuidas tegutseda tulekahju korral
  • Mida tähele panna evakuatsiooni korraldamisel
  • Kuidas korraldada evakuatsiooniõppust